IMG_8672.jpg

Belangrijke data

Om ouders, leerlingen en leerkrachten van groep 8 goed te informeren, organiseert onze school een aantal (voorlichtings)bijeenkomsten. Hieronder tref je een overzicht aan. 

10 oktober                     

Informatiemarkt Pluslessen voor groep 7/8

 

 

14 oktober

 

Bezoekochtend groep 8; rondleiding en demonstratielessen voor groep 8. Uitnodiging gaat via de basisschool.

 

 
29 oktober t/m   
25 november 
Informatiebijeenkomsten voor ouders en leerlingen groep 8 op basisscholen in de regio. Deze bijeenkomsten vinden altijd plaats in overleg met de basisschool.

 

 

24 november

Algemene informatieavond voor ouders groep 8. (aanvang 19.30 uur)

 

 

1 december

 

Informatieavond tweetalig onderwijs en sportklassen voor ouders en leerlingen groep 8. (aanvang 19.30 uur)

   
21 januari    Open dag (van 11.00-14.00 uur)
   
1 februari t/m 24 februari  Voortgangsgesprekken
   
1 maart  Uiterlijke inleverdatum aanmeldingen
   
week 11 t/m 15  Afname IVO-toetsen
   
7 juni en
(reservedatum 14 juni)
 Kennismaking nieuwe brugklassers