7.jpg

In de Mediatheek vind je: Boeken, Computers, Laptops en een Printer.

Boeken

 • Jeugdboeken(AA en A)
 • Literatuur(B)
 • Jong Volwassenen (AB)
 • Luisterboeken
 • Naslag (via docent)
 • Poëzie
 • Duitse, Engelse en Franse leesboeken

Literatuur- en  leesboeken staan alfabetisch op schrijversnaam in de kast.

AA   =   Makkelijk leesbare boeken voor de VMBO-KB.
A   =   Voor de onderbouw is er een aparte kast met jeugdboeken, herkenbaar aan de  sticker op het rugetiket van het boek
AB   =   Jong volwassen
B   =   Boeken voor de bovenbouw zijn herkenbaar aan de B op het rugetiket.

 

Tweetalig onderwijs (Engels)
Van diverse vakken zijn er boeken in het Engels, o.a. van natuurwetenschappen, geschiedenis en kunst.

Meer informatie over de Uitleenprocedure.

Zoeken

Een leuke site om boeken te zoeken: www.boekenzoeker.org

Boekenzoeker.org 12 - 15 jaar Boekenzoeker.org 15-18 jaar

(Niet alle boeken die je hier vindt, staan bij ons in de mediatheek.)

 

Computers 

Net als de andere voorzieningen zijn de computersystemen eigendom van de school en uitsluitend bedoeld voor schoolwerk.

 • Een computer wordt toegewezen na inlevering van de leerling-pas, na afmelding wordt deze teruggegeven.

 • Achter elke computer zit slechts 1 leerling, tenzij anders is afgesproken met een mediatheekmedewerker.

 • Koptelefoons zijn alleen te gebruiken in overleg.

 • Er zijn technische voorzieningen getroffen die onacceptabel gedrag voorkomen.

 • Indien nodig hebben wij de mogelijkheid mee te kijken met de leerling.

 • Bij het niet naleven van de gestelde regels kunnen passende maatregelen worden genomen, waaronder het geen toegang verlenen tot de mediatheek.

 

Laptops

Voor leerlingen in de bovenbouw uitsluitend op vertoon van een leerlingenpas.

 Schaken

In de Mediatheek is het mogelijk om een potje te schaken. Er zijn 5 borden beschikbaar.

Printen / kopiëren

Alleen mogelijk met gebruik van de leerlingenpas.

Opwaarderen: tegen betaling bij de balie van de Mediatheek.

Leerlingenpas kwijt? Vraag, tegen betaling van € 5,- een nieuwe aan in de Mediatheek.