IMG_8936.jpg

Missie en visie

De RSG stelt de ontwikkelingswensen van de leerling centraal in haar onderwijsaanpak. De individuele kwaliteiten van onze leerlingen en honorering van talenten, gekoppeld aan de maatschappelijke eisen die aan het voortgezet onderwijs worden gesteld leiden tot een passende eigentijdse onderwijsmix, waarbij iedere leerling optimaal tot zijn/haar recht kan en mag komen.

Wij zoeken dan ook steeds weer naar een uitdagende en stimulerende leeromgeving op cultureel, maatschappelijk en sportief gebied, gebruikmakend van goed opgeleid personeel, moderne informatie en communicatie technologie, op maat gesneden onderwijsprogramma’s en vormen van binnen- en buitenschools leren.