Algemene informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8

01 januari 0001
Algemene informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8

Het programma:

Na een kort algemeen gedeelte in de aula kunt u op deze avond twee informatierondes volgen. U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen:

  • algemene voorlichting
  • leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
  • dyslexiebegeleiding
  • dyscalculiebegeleiding
  • sportklassen vmbo kader/basis en sportklassen havo/mavo
  • tweetalig atheneum
  • mentoraat/leerlingbegeleiding
  • keuzemogelijkheden atheneum/havo/mavo
  • keuzemogelijkheden vmbo