Kennismakingsavond mentoren 1e klassen kb/mk/s

10 september 2018

Ontvangst in aula, daarna gaat u met de mentor mee naar een lokaal.