Kieskompas

14 februari 2018

14 februari lancering Kieskompas in Epe tijdens lokaal debat olv Dr. André Krouwel
Scholieren RSG en Noordgouw spelen ’s middags ‘Levend Kieskompas’
 
Op 14 februari wordt in samenwerking met de gemeente Epe op de RSG N.O.-Veluwe  – op de eerste plek in het land - het Kieskompas gelanceerd (www.kieskompas.nl). Dit wordt gedaan tijdens een levendig opgezet debat waarbij de lijsttrekkers van de partijen hun positie op de stellingen innemen op het podium. Dr. André Krouwel leidt dit debat. Ook bezoekers kunnen deze avond zelf ‘live’ deelnemen aan het Kieskompas. Een echte primeur dus!

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan! U kunt zich tot 12 februari aanmelden voor de avond via [email protected], graag met opgave van het aantal deelnemers. Mis het niet!

Eerder op de dag is André Krouwel al met een aantal mensen van het Kieskompas op RSG de om samen met scholieren het ‘Levend Kieskompas’ te spelen. Hierbij worden enkele actuele ‘hot’ issues en onderwerpen voorgelegd aan 5 VWO scholieren. De scholieren nemen vervolgens positie in en beargumenteren hun keuze. Niet alleen scholieren van de RSG doen mee, maar ook scholieren van de Noordgouw uit Heerde. 
 
Op woensdag 21 maart as. zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen! Weet u al op wie u gaat stemmen? Veel mensen gebruiken een hulpmiddel om hun stem te bepalen of om een overzicht te krijgen van de actuele thema’s en de standpunten van de politieke partijen hierin. Het Kieskompas is zo’n veelgebruikt online hulpmiddel. In het Kieskompas zijn antwoorden en reacties op vragen en stellingen opgenomen van alle politieke partijen in onze gemeente. 
 
In aanloop naar de verkiezingen worden er in de gemeente Epe meerdere debatten georganiseerd. Er komt ook nog een debat met als specifiek thema Duurzaamheid en een WMO debat. Meer informatie volgt op onze website www.epe.nl en via de andere communicatiekanalen van de gemeente (Facebook, Twitter, Gemeentewijzer).