Via Talenta

24 januari 2019

Via Talenta is een samenwerking tussen basisscholen en de RSG.
Leerlingen van groep 7 en groep 8 komen gedurende het schooljaar diverse middagen op de RSG om kennis te maken met het voortgezet onderwijs.

De leerlingen doorlopen in heterogene groepen thema's uit de basisscholen komen met behulp van hun groepsleerkracht. Ze makes longer knowledge with the continuing teaching and the tasks of the RSG worden aangeboden, gekoppeld aan het programma van de basisscholen. De verwerking van deze lessenseries wordt gedaan op de basisschool, om de samenwerking te vergroten.

Voorlopig vindt deze samenwerking alleen plaats tussen basisscholen van Stichting PROO en de RSG. Uitbreiding in zeker geen uitgesloten.

Door RSB:
- vergroot de leerling zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen, eigenaarschap, samenwerking en bewustwording;
- hopen we de overstap naar het voortgezet onderwijs minder spannend te maken;
- zorgen we voor betere doorlopende leerlijnen;

- proeft leerlingen aan verschillende vakgebieden om zo te weten waar hun belangstelling en talent liggen;
- versterken we de samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

- verdiepen we de leerstof binnen de aangeboden thema's
- rekenen we extra aandacht aan het lees- en rekenonderwijs en Engels.

Op this way hopen we beter voor te bereiden op wat hem van haar staat te wachten na groep 8.