Aurora Onderwijsgroep versterkt openbaar onderwijs Veluwe

De drie openbare schoolbesturen op de Noord, Oost en West Veluwe voor primair en voortgezet onderwijs werken vanaf 1 april 2019 samen in de Aurora Onderwijsgroep. Stichting RSG Slingerbos | Levant, Stichting RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe kiezen voor duurzaam bestuurlijke samenwerking. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen worden ondergebracht in de Holdingstichting. De drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom.

Aurora realiseert belangrijke kwaliteitsimpuls

De drie besturen gaan samenwerken om nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs voor leerlingen nog meer vorm te kunnen geven. De samenwerking moet het onder meer mogelijk maken een belangrijke kwaliteitsimpuls op het gebied van bedrijfsvoering en onderwijs te realiseren voor de drie onderliggende stichtingen. Aurora investeert in een gezamenlijke (door)ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties van het personeel. Het biedt voor leerlingen mogelijkheden voor doorlopende leerlijnen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, eigentijds en innovatief onderwijs en versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan er voordeel worden behaald door een gedeelde bedrijfsvoering. De continuïteit en borging van de drie stichtingen is met de oprichting van Aurora verstevigd. In de voorbereiding naar de Onderwijsgroep stonden de overeenkomsten tussen de stichtingen centraal waarbij consistent is gewerkt aan deskundigheid en onderling vertrouwen. De kernwaarden vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas om algemeen toegankelijk onderwijs vorm te geven.

Toezicht Gemeenten gewaarborgd

Acht gemeenten zijn betrokken bij de samenwerking van de schoolbesturen. Aurora stelt een Raad van Toezicht in voor het intern toezicht. De leden worden benoemd door de gemeenteraden.  De onderwijsbesturen kennen dan geen afzonderlijke interne toezichthoudende organen meer. De wettelijke bevoegdheden van de gemeenteraden zijn in de nieuwe statuten en overeenkomsten gewaarborgd.