Burgers Zoo

Op donderdag 7 november gaan de leerlingen uit 4 Mavo, die biologie in hun pakket hebben, naar Burgers’ Zoo.

Daar bestuderen zij diverse ecosystemen. Verder moeten de leerlingen het gedrag van een diersoort bestuderen in een bepaald ecosysteem. Over beide onderwerpen wordt een werkstuk gemaakt, dat meetelt voor het schoolexamencijfer.