Corona

Premier Rutte heeft op 12 maart jl. aangegeven dat er op dit moment geen reden is om scholen te sluiten of andere maatregelen te nemen. De RSG blijft vooralsnog open. Wij realiseren ons maar al te goed dat hiermee een groot beroep op onze medewerkers wordt gedaan en zullen dan ook nauwlettend de berichtgevingen over corona en de RIVM-/GGD-volgen. Het is belangrijk dat ook onze medewerkers en leerlingen deze aanwijzingen opvolgen. Bij symptomen die kunnen wijzen op het coronavirus dienen medewerkers en leerlingen thuis te blijven en sociale contacten te mijden. Ouders en leerlingen ontvangen via de school nadere informatie over locatiespecifieke maatregelen.

Op dit moment heeft het kabinet nog niet besloten alle scholen te sluiten. Naast landelijke besluiten kan ook de lokale GGD in overleg met lokale autoriteiten adviseren om een school -of een deel daarvan- te sluiten. Een onderwijsinstelling kan niet eigenstandig het besluit nemen om al dan niet tijdelijk te sluiten. Een advies van de GGD of besluit van de burgemeester is hiervoor noodzakelijk. Indien toch tot dit besluit wordt overgegaan, volgt aanvullende informatie.