Excursie klas 2

Op woensdag 16 mei gaan de 2de klassen A/H/M op excursie naar Leiden. Dit is een gezamenlijke excursie van de vakken biologie en geschiedenis.  De helft van de leerlingen gaat ’s morgens naar Corpus, waar een reis door de mens wordt gemaakt. Alle orgaanstelsels die in het 2de leerjaar zijn behandeld, komen aan bod. De andere groep leerlingen maakt een speurtocht door de historisch zo belangrijke oude binnenstad van Leiden. Rond het middaguur wisselen de groepen van locatie.                                         

 De ouders van de betrokken leerlingen ontvangen nog een mail met meer informatie over vertrektijden en dergelijke. We hopen dat het een leuke en leerzame dag wordt.