Frouke Nijhoff prijs voor examenleerlingen

Frouke Nijhoff prijs voor examenleerlingen

Jan Leemburg en zijn vrouw Corrie namen het initiatief om de Frouke Nijhoff prijs in het leven te roepen. Dinsdagochtend werd de oprichting van de Stichting Frouke Nijhoffprijs officieel notarieel bekrachtigd.

Namens de stichting zal een jury de komende tien jaar, jaarlijks vijf Frouke Nijhoffprijzen uitreiken aan leerlingen uit de examenklassen. De prijs is bedoeld voor leerlingen, waarbij het behalen van een diploma meer dan een bovengemiddelde inzet en prestatie vereist.

De prijswinnaar krijgen behalve een oorkonde, ook per persoon een geldbedrag van tweehonderd euro als aanmoediging voor hun verdere carrière.

Over Frouke:
In januari 1977 is Jan Leemburg op voordracht van Frouke benoemd als docent biologie op de RSG. Frouke had zitting in de sollicitatiecommissie en vond Jan een zeer geschikte kandidaat, vooral omdat Jan actief was binnen de veldbiologie, waar Frouke een grote voorvechter van was.
Frouke was een originele, eigenzinnige, non-conformistische docente biologie. Zij was een vernieuwer van het vak. Haar motto was biologie behoort veldbiologie te zijn. Haar passie voor veldbiologie was ongeëvenaard. Tussen Jan en Frouke ontstond een goede vriendschap, zodanig dat Jan na haar overlijden is benoemd tot haar testamentair executeur.

Leest u hier wat de Stentor schreef.