Gouden schaal!

Gouden schaal!

Al een aantal jaren heeft onze school het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Het vignet Bewegen en Sport was al in ons bezit. En deze week hebben we voor het thema Voeding zelfs de gouden schaal in ontvangst mogen nemen (zilver zou al voldoende zijn geweest).

Onze school gaat zich nu richten op roken-, alcohol- en drugspreventie. Het streven is om met ingang van schooljaar 2019/2020 op en rondom school rookvrij te zijn.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.