Groep 8 op de RSG

Groep 8 op de RSG

Vrijdag 14 oktober hebben de leerlingen van groep 8 kennis gemaakt met het voortgezet onderwijs op onze school – en met de zeven werelden van de techniek.

Tijdens een wandeling door onze school, volgden de leerlingen van groep 8 een tweetal lesjes. Eén les was vooral theoretisch – bijvoorbeeld een taal of een les wiskunde – de andere was juist praktisch - bijvoorbeeld natuur & techniek of beeldende vorming. Bij de praktische les maakten de leerlingen meestal ook een werkstukje. Op deze manier maakten de leerlingen kennis met het voortgezet onderwijs, en dan natuurlijk in het bijzonder het onderwijs op de RSG N.O.-Veluwe.

Daarna stapten de leerlingen van groep 8 het Techniekfestival binnen, georganiseerd door Sterk Techniekonderwijs. Hier konden ze zien hoe techniek onderdeel uitmaakt van allerlei “werelden”, ook bijvoorbeeld bij gezondheid en voeding, waar je het misschien minder verwacht. De leerlingen maakten een tocht langs alle zeven werelden van de techniek. Hiervoor was een deel van ons gebouw speciaal ingericht, ook door een aantal bedrijven uit onze regio. De leerlingen konden bij een aantal bedrijven even echt aan de slag.

Het idee achter dit onderdeel van het programma was om leerlingen van alle niveaus te laten kennismaken met de mogelijkheden van techniek.

Tussendoor was er alle ruimte om even wat te eten en te drinken.

Het was mooi om te zien dat we bij de uitgang enthousiaste, blije leerlingen zagen, die met een goed gevulde rugzak (letterlijk en figuurlijk) weer op weg gingen naar huis.