Het openbaar primair en voortgezet onderwijs gaan voor sterk onderwijs op de Veluwe!

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs gaan voor sterk onderwijs op de Veluwe!

De bestuurders van RSG Slingerbos | Levant, RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken om samen te gaan staan voor sterk onderwijs op de Veluwe en Zeewolde door middel van een samenwerking. Op 24 april jl. hebben de bestuurders en de voorzitters van de Raden van Toezicht en Bestuur een intentieverklaring voor nader onderzoek ondertekend.

Eind 2016 zijn de schoolbesturen van RSG Slingerbos | Levant, RSG N.O.-Veluwe en Stichting Proo gestart met het voeren van verkennende gesprekken over de (nabije) toekomst van het openbaar primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) in de regio. RSG Slingerbos| Levant is een stichting waar de twee VO-scholen RSG Slingerbos in Harderwijk en RSG Levant in Zeewolde onder vallen. Onder het bestuur van RSG N.O.-Veluwe valt één VO-school in Epe. Proo is een stichting met 24 basisscholen, verspreid over de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.
De VO-scholen hebben twee verschillende voedingsgebieden. RSG N.O.-Veluwe heeft als voedingsgebied vooral Epe-Vaassen en Heerde en RSG Slingerbos l Levant heeft het voedingsgebied in en rondom Harderwijk en Zeewolde.

De bestuurders hebben in 2017 gezamenlijke perspectieven geformuleerd om de  mogelijkheden voor een bestuurlijke samenwerking te gaan verkennen. Zij staan voor krachtig openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs. Ook willen de bestuurders een gezamenlijke visie uitwerken op de hele leerlijn PO-VO en daar ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen.

Daarnaast zullen scholen in de regio te maken krijgen met demografische krimp waardoor leerlingaantallen in de nabije toekomst zullen dalen. Door meer met elkaar te gaan samenwerken kunnen de PO- en VO-scholen elkaar versterken. Elk bestuur en elke school heeft zijn eigen expertise. Door het meer samen oppakken van onderdelen zoals strategisch personeelsbeleid, professionalisering, bedrijfsvoering en privacybeleid kan meerwaarde worden gecreëerd. Samenwerking reduceert kwetsbaarheid en versterkt het lerend vermogen.

De voorverkenning door de bestuurders is begin 2018 afgerond. In samenspraak met de voorzitters van de Raden van Toezicht en Bestuur is de intentie uitgesproken om voor de drie stichtingen en de daaronder vallende scholen een nader onderzoek te starten naar de bestuurlijke en juridische mogelijkheden van duurzame samenwerking met behoud van eigen identiteit om de gezamenlijke doelstellingen te kunnen realiseren. Dat gebeurt in samenspraak met in- en externe stakeholders, waaronder de medezeggenschapsraden en gemeenteraden. Het onderzoek zal zich verder richten op inhoudelijke thema’s waarop zal worden samengewerkt. Op 24 april jl. hebben de bestuurders en de voorzitters van de Raden van Toezicht en Bestuur de intentieverklaring ondertekend.

Wat de Stentor schreef hierover leest u hier.