Inspectie tikt RSG op de vingers

Bij het inspectiebezoek in het najaar van 2018 is duidelijk geworden dat de inspectie enerzijds tevreden is over een groot aantal aspecten, zoals het pedagogisch klimaat, de resultaten en de financiële situatie, maar kritiek heeft op wat zij noemen het didactisch handelen: de manier waarop de lessen worden gegeven. De inspectie stelt vast dat de manier van lesgeven niet past bij de ambitie van de school, zoals is vastgelegd in het beleidsplan van de school. De kritiek is dat de lessen van de school teveel op de  traditionele manier worden gegeven, en de leerlingen daarbij niet voldoende worden uitgedaagd.

Als het didactisch handelen als niet voldoende wordt beschouwd, krijgt de school automatisch geen voldoende beoordeling. Voor de RSG betekent dit dat we een jaar hebben gekregen om de manier van les geven beter te laten aansluiten bij wat we willen: zorgen voor lessen waarin leerlingen actief zijn, en waarin docenten goed hebben nagedacht over de manier waarop de les is ingericht. Uiteraard is dit verbetertraject inmiddels gestart. Dit sluit goed aan bij de ontwikkeling naar meer onderwijs op maat, gekoppeld aan de renovatie van het gebouw, waar de school ook druk mee is. We hebben er dan ook vertrouwen in dat we volgend schooljaar ook op het didactisch handelen positief worden beoordeeld.