Keuze StudioKunst, TechniekAcademie, SportGroep

Donderdag 28 november jl. vond op de RSG N.O.-Veluwe de informatieavond voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders plaats. Op die avond introduceerden, naast de alom bekende SportGroep (voorheen sportklas) twee nieuwe stomen namelijk: StudioKunst en TechniekAcademie.

De afgelopen jaren was het niet mogelijk voor leerlingen van het tweetalig atheneum om ook te kiezen voor de sportklas. Bij de informatie over de stromen hebben we laten weten dat dat het komend jaar waarschijnlijk ook niet zou kunnen. Wij hebben deze avond echter vele malen gehoord dat leerlingen die kiezen voor het tweetalig atheneum juist graag zouden willen kiezen voor de SportGroep.

We hebben goed gekeken naar de mogelijkheden, en we hebben goed nieuws:
met ingang van het schooljaar 2020/2021 kunnen de leerlingen van het tweetalig atheneum kiezen uit alle stromen, dus naast StudioKunst en de TechniekAcademie óók voor de SportGroep.