Kick-off Talentstromen

 Alle leerlingen van onze school volgen in de eerste twee schooljaren een talentstroom. Daarbij kunnen ze kiezen uit de SportGroep, StudioKunst en de Techniekacademie.

De brugklassers volgen de talentstroom op woensdagmiddag, de tweedeklassers op vrijdagmiddag.

Voor de brugklassers begint het programma met de zogeheten kick-off (maar als je het liever aftrap noemt, is dat natuurlijk ook goed). Die vindt plaats in de week van 5 - 9 september. De kick-off duurt drie dagen. 1Ba, 1KBa, 1KBb en 1MKb gaan van maandag t/m woensdag, 1MKa, 1HMa, 1AHa en 1AHt van woensdag t/m vrijdag.  

De SportGroepen hebben dan een sportkamp, waarbij camping De Abbert, vlakbij het Drontermeer, de uitvalsbasis is. StudioKunst en de TechniekAcademie hebben ook een programma van drie dagen, waarvan in elk geval een excursie een onderdeel uitmaakt, die plaatsvindt op de woensdag.

Na de kick-off hebben de leerlingen elkaar beter leren kennen (ze komen immers niet allemaal uit dezelfde klas) en weten ze ook heel goed wat ze het komend jaar kunnen verwachten.