Leerlingen 2HMS halen reanimatiediploma

Tijdens de extra lessen sport, de sportoriëntatie lessen, hebben de leerlingen van 2HMS deze week hun reanimatie diploma gehaald.

De Hartstichting biedt middelbare scholen ondersteuning bij het geven van reanimatieles. In de 6-Minutenles van de Hartstichting leren leerlingen reanimeren en een AED gebruiken. De 6-Minutenles bestaat uit theorie- en praktijkoefeningen. Na 2 tot 4 lesuren weten leerlingen wat ze moeten doen bij een hartstilstand. 

Belang van reanimatie

Wekelijks worden alleen in Nederland ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn zo'n 10.000 mensen per jaar! Een acuut hartinfarct is vaak de oorzaak van een hartstilstand. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als niet onmiddellijk hulp wordt geboden. 
Hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder wordt gestart met reanimeren, hoe groter de kans op herstel. Een belangrijk onderdeel van een reanimatie is het toedienen van een elektrische schok met een AED, een Automatische Externe Defibrillator. Die schok stopt het kamerfibrilleren en herstelt het normale hartritme. Maar een AED is meestal niet direct beschikbaar. Om de tijd te overbruggen is hartmassage en beademing eveneens van groot belang. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren zodat professionele hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot. 

Hoe eerder de bloedsomloop weer op gang komt, hoe beter. Dit kan een kwestie van seconden zijn. Een goed uitgevoerde hartmassage in combinatie met beademing beperkt de schade aan de hersenen in de eerste minuten, maar is niet in staat om het hart weer normaal te laten kloppen. Dat kan uitsluitend door het toedienen van een elektrische schok met een AED. Alleen een elektrische schok kan het kamerfibrilleren stoppen en de hartspiercellen weer terug in hun normale ritme brengen.

De meeste mensen worden thuis door een hartstilstand getroffen, vaak geheel onverwacht. Als familie, huisgenoten, vrienden en buren op dat moment kunnen starten met reanimeren, zouden jaarlijks honderden levens gered worden. Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn levensreddende activiteiten.

 

De eerste zes minuten van een hartstilstand zijn essentieel voor de overlevingskansen van het slachtoffer. Hopelijk komen onze leerlingen niet in een dergelijke situaties terecht, maar mocht dat onverhoopt toch gebeuren kunnen ze, als ze dat willen, hulp verlenen en iemands leven redden.