Leerlingen nemen deel aan project waterleerpad

Leerlingen nemen deel aan project waterleerpad

Onze leerlingen maken tijdens dit project kennis met de verschillende werkzaamheden en projecten van het waterschap Vallei & Veluwe, waarbij ze zich bewust worden van het belang ervan. Ze voeren verschillende proeven uit die passen bij het vak Mens en Natuur in de onderbouw, en bij het keuzevak Actief in de Natuur in de bovenbouw van het vmbo Dienstverlening en Producten. De leerlingen bereiden het project op school voor, en passen het geleerde toe tijdens dit project.
Omdat het project ook een sportief element heeft, past het perfect bij de Nationale Sportweek, die in dezelfde week plaatsvindt. 

Onder professionele leiding van het bedrijf Ultimate Adventures leren de leerlingen hoe ze een raftboot moeten besturen. Dat is niet echt eenvoudig, en heel goed samenwerken is een voorwaarde.  Na de instructie gaan de leerlingen in groepen het water op. In elke boot zitten als begeleiders twee leerlingen van de bovenbouw van Dienstverlening en Producten. Zij helpen de onderbouwleerlingen bij het uitvoeren van het project. Zij doen, met behulp van een koffer met materialen proeven als het meten van de waterkwaliteit, de stroming en het water- en bodemleven. Anderen leerlingen leggen de activiteiten vast op video. De ochtend zal eindigen met een raftbootrace, waarbij de leerlingen moeten laten zien wat ze hebben onthouden van de instructie, en hoe goed ze kunnen samenwerken. ’s Middags werken de leerlingen op school de resultaten uit, en monteren en bewerken ze de gemaakte opnames.

 Het Waterschap Vallei en Veluwe en de RSG N.O.-Veluwe zijn blij om met deze vorm van samenwerking de leerlingen in een praktische – en heel plezierige - situatie te leren wat er komt kijken bij goed waterbeheer.

Hier leest (en ziet) u wat de Stentor schreef.