Mini-expositie mozaïek van kunstleerlingen RSG

Mini-expositie mozaïek van kunstleerlingen RSG

EPE- Voor de brugklassers van de RSG die de kunstklas hebben gekozen, begon het schooljaar met het maken van een eigen mozaïekkunstwerk bij een gekozen emotie.

Om inspiratie op te doen werden ze er eerst op uit gestuurd in het dorp, waarbij leerlingen bij toeval ook in de Grote Kerk terechtkwamen. En laten ze daar nu net ook een mozaïek aantreffen. Een artikel in de Schaapskooi over dit project leidde tot contact tussen kunstdocent Casperd Schuppert en de predikant van de Grote Kerk, Jelbert Versteeg. Samen hebben zij nu het initiatief genomen tot een mini-expositie van de gemaakte mozaïeken in de Grote Kerk van Epe, onder de titel ‘Emoties in de Grote Kerk’. Zo komen de leerlingen nu dus met hun eigen kunstwerken weer terug in de Grote Kerk. “En dat is vooral heel leuk”, aldus Versteeg. “Maar bovendien is het eigenlijk ook een heel mooie combinatie, want de kerk is bij uitstek een plek waar emoties een plek mogen hebben. Niet alleen letterlijk, maar ook beeldend. De creativiteit van jongeren is daarbij heel inspirerend.” Op vrijdagmiddag 19 november zal de expositie in bijzijn van de leerlingen worden geopend. Dit vindt plaats van 15.00 tot 15.30 uur. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Ook zal de Grote Kerk die middag en ’s avonds nog open zijn om de werken te bezichtigen. En omdat de werken de wanden van de kerk nog enige tijd blijven sieren, zullen ze ook tijdens diensten en concerten te zien zijn. Uiteraard alles wel onder voorbehoud van covid-beperkingen. 

Bron: Nieuwsblad Schaapskooi