Onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne

Onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne

 

Na de meivakantie zal de RSG N.O.-Veluwe op de school in Epe starten met het verzorgen van onderwijs aan een groep Oekraïense vluchtelingen, die onderdak heeft gevonden in onze gemeente.

De school zal daarbij samenwerken met de Internationale Schakelklas (ISK) in Apeldoorn. Doel van het lesprogramma is dat de leerlingen zich snel kunnen redden in Nederland. Ze krijgen les in het Nederlands en volgen ook een deel van het programma in het Oekraïens.

 

De lessen worden verzorgd door docenten die gespecialiseerd zijn in het lesgeven in Nederlands als vreemde taal. Een aantal onderdelen wordt verzorgd door docenten van de RSG.

De leerlingen zullen ondergebracht worden in een speciaal vast lokaal van de school.  

 

De RSG hoopt er zo aan bij te dragen dat deze leerlingen zich hier snel thuis voelen, ondanks hun traumatische ervaringen.