Praktijkexamens vmbo van start!

De kop is eraf. De praktijkexamens voor het vmbo zijn op 3 april van start gegaan en de eerste week zit er nu op.

Zoals elk jaar is het een spannende tijd voor onze leerlingen, maar ook voor ons aangezien wij dit jaar voor het eerst het uitstroomprofiel Dienstverlening en Producten (D&P) examineren. Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met één ondeelbaar Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) dat betrekking heeft op de profielmodulen die een leerling gevolgd heeft. Een deel van de opdrachten van het CSPE wordt achter de computer gemaakt. Voor de leerlingen zijn instructiefilmpjes beschikbaar. Zij krijgen voor de afname van het CSPE een openbare, algemene instructiefilm en een profielvakspecifieke instructiefilm te zien. Naast praktijkopdrachten bestaat het CSPE uit kleine toetsen en open kennisvragen die direct aan de praktijk gekoppeld zijn. Het is dus een centraal examen, maar dan een speciale variant waarin theorie en praktijk geïntegreerd aan de orde komen. 

Het CSPE gaat door tot donderdag 26 april en als de komende weken overeenkomend met deze eerste week zullen verlopen dan zijn we zeer tevreden.