Renovatie geeft RSG nog meer mogelijkheden

Renovatie geeft RSG nog meer mogelijkheden

Gepubliceerd door Veluweland.nl
Tekst & Foto Dick van der Veen

EPE - RSG Noordoost Veluwe heeft de vaart er in. Met 1.115 leerlingen zet ze de prognoses in de hoek; er is vruchtbare verbinding en samenwerking op diverse fronten en na een terugval tot veertien leerlingen in het tweetalig atheneum staan er voor het nieuwe schooljaar liefst 28 op de lijst.

De hoge score heeft ook een schaduwkant. Doordat krimp was begroot moet de school het surplus voorschieten: uitkeringen ijlen na. Daarnaast moest men door langdurige ziekte van docenten dure leerkrachten bij uitzendbureaus inhuren; kreeg ze meer algemeen van 2,6 loonsverhoging zelf één volle procent voor de kiezen. Voeg dat bij een korting op het boekenfonds en de kosten van een renovatieplan door een architectenbureau en de 278.000 euro tekort over 2016 is verklaard.

Rector Ron Dorreboom: ,,Het gaat goed met de RSG, hetgeen niet wegneemt dat we moesten snijden in de flexibele schil. De grootte van de klassen is van gemiddeld ruim achttien naar iets meer dan negentien leerlingen opgetrokken. Dat is nog altijd zeer aanvaardbaar".

WAARDERING
Gunstig is de grotere toestroom van leerlingen uit Vaassen, waar vreemd genoeg de RSG op sommige plekken vrij onbekend was. Dorreboom: ,,Onze docenten Engels geven er les op een aantal basisscholen. Niet om te werven: we krijgen zo de kans om te laten horen wie we zijn en wat we willen. Na de sluiting van de VMBO in Hattem vindt vanuit Wapenveld en Heerde bij ons instroom plaats in het VMBO. Leerlingen van de stichting Proo krijgen frequent les om de knip tussen primair en voortgezet onderwijs in een klik om te zetten. Leerlingen van groep zes werken onder begeleiding van leerkrachten basisonderwijs en onze docenten aan projecten om de overgang van kinderen uit kleine scholen te vergemakkelijken. Het Van Kinsbergen College in Elburg mag geen basis en kader aanbieden. Leerlingen krijgen in Epe les in oriënterende vakken en kunnen voor de theorie 'thuis' blijven. Inmiddels staan er dertig leerlingen bij de RSG ingeschreven."

ELKAAR
RSG en Noordgouw vinden elkaar op het vlak van personeel en organisatie. Dorreboom: ,,Bestuurlijke samenwerking is nog een brug te ver. Het gaat om praktische samenwerking. Samen een reis naar Rome, elkaar vinden op het niveau van het atheneum dat in Heerde wat groter is vertegenwoordigd."

Hij is een fervent voorstander van zes leerjaren voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs: niet met zestien jaar van school. Vindt het nodig dat mensen met bepaalde gedachten bij brede scholengemeenschappen 'uit de bubbels' moeten worden getrokken. Bij de RSG stroomt 30 procent van de Mavo-leerlingen door naar HAVO en vinden Havisten hun weg naar het Atheneum. Er is geïnvesteerd binnen en buiten de school: de levensduur ervan slinkt. Een algehele renovatie kan de gewenste duurzame uitstraling (klimaat neutraal) opleveren: met 430 zonnepanelen is de goede wil al getoond. Het geeft de RSG bovendien de gelegenheid onderwijsvernieuwing in open ruimten door te voeren.