Twee routes op de RSG

Vanaf het komend schooljaar werkt de RSG met twee routes voor de eerste klassen: de theoretische route voor de atheneum/havo-klassen (ook tweetalig) en de havo/mavoklassen, en de praktische route voor de mavo/kader-klassen en de kader/basis-klassen.

Theoretische route: meer maatwerk voor AH en HM 

Vanaf het komend schooljaar werkt de RSG voor de leerlingen van atheneum/havo (ook tweetalig) en havo/mavo met een gezamenlijke aanpak onder de naam theoretische route. Die nieuwe visie komt voort uit de ontwikkelingen die de school de laatste jaren heeft doorgemaakt.

Wat kenmerkt deze nieuwe leerroute?

Een vaste dagindeling:

  • Een dag begint altijd met een dagstart
  • Elke dag klassikale lessen, gevolgd door lessen waarin de leerlingen een keuze kunnen maken
  • De dag eindigt met tijd voor coachgesprekken

De coach voert elke twee weken een gesprek met elke leerling, waarin het maken van verstandige keuzes centraal staat. Die keuzes betreffen niet alleen de keuze voor de vakken tijdens de keuze-uren, maar ook de vraag of een leerling een vak op een ander niveau kan doen, of een vak versneld kan volgen.
Basis voor de aanpak in deze route is onderzoekend leren. Daarbij staat het doel van het leren centraal.
Regelmatig wordt het programma verrijkt met projecten waarin verschillende vakken samenwerken. Zo ziet de leerling beter wat de vakken met elkaar te maken hebben.

In de nieuwe leerroute komen elementen samen van ontwikkelingen in de school van de laatste tijd, en ontwikkelingen op landelijk gebied. Met de visie die zo is ontstaan, kunnen we de leerlingen van deze klassen meer maatwerk bieden. Daarbij laten we de leerlingen niet los, maar gaan we ze anders vasthouden.

Praktische route: 

Voor leerlingen vmbo basis-, kader- of mavo-advies is er de Praktische route. In deze route leert de leerling natuurlijk ook uit leerboeken, die net als in andere klassen voor het grootste deel op de laptop staan, maar ook zoveel mogelijk door veel te doen. In de eerst twee jaren van het vmbo heb je wel minder praktijkuren dan in de bovenbouw.