Vanaf 24 maart geen activiteiten op de RSG - Corona update

In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de school tot nader order gesloten, in ieder geval tot 6 april 2020. Morgen, vanaf dinsdag 24 maart, zijn er geen activiteiten. Dus ook geen inhaalmomenten in het kader van het schoolexamen. Nadere mededelingen over mondelingen en andere toetsen volgen. Wij hebben ervoor gekozen om in het kader van ieders gezondheid geen leerlingen en personeel in de school toe te laten. Wij willen iedereen erop wijzen om berichtgeving vanuit school in de gaten te houden.