Via Talenta

Via Talenta

Via Talenta is een samenwerking tussen basisscholen en de RSG.
Leerlingen van groep 7 en groep 8 komen gedurende het schooljaar diverse middagen op de RSG om kennis te maken met het voortgezet onderwijs.

De leerlingen doorlopen in heterogene groepen thema’s die uit het curriculum van de basisscholen komen, waarbij ze les krijgen van vakdocenten van de RSG en ondersteuning houden van hun groepsleerkracht. Ze maken hierdoor kennis met het voortgezet onderwijs en de vakken die op de RSG worden aangeboden, gekoppeld aan het programma van de basisscholen. De verwerking van deze lessenseries wordt gedaan op de basisschool, om de samenwerking te vergroten.

Voorlopig vindt deze samenwerking alleen plaats tussen basisscholen van Stichting PROO en de RSG. Uitbreiding in de toekomst naar andere scholen is zeker niet uitgesloten.

Door het aanbieden van vakoverstijgende thema’s en het leren en werken op de RSG:
- vergroot de leerling zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen, eigenaarschap, samenwerking en bewustwording;
- hopen we de overstap naar het voortgezet onderwijs minder spannend te maken;
- zorgen we voor betere doorlopende leerlijnen;

- proeven leerlingen aan verschillende vakgebieden om zo te ontdekken waar hun belangstelling en talent liggen;
- versterken we de samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

- verdiepen we de leerstof binnen de aangeboden thema’s
- besteden we extra aandacht aan het lees- en rekenonderwijs en Engels.

Op deze manier hopen we de leerling beter voor te bereiden op wat hem of haar staat te wachten na groep 8.