Atheneum

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Met de term algemeen vormend bedoelen we dat je een breed aanbod krijgt, waarmee je goed bent voorbereid op een vervolgopleiding.

Het atheneum duurt zes jaar. Samen met het gymnasium vormt het atheneum het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het eindexamen van atheneum en gymnasium is gelijk, behalve dat je op het gymnasium minstens één klassieke taal moet doen (Latijn of Grieks). Op onze school kun je geen gymnasium doen, maar wel tweetalig atheneum. Verreweg de meeste leerlingen die van de basisschool een vwo-advies hebben gekregen, volgen bij ons het tweetalig atheneum. Lees hier meer over het tweetalig atheneum. De meeste leerlingen in ons reguliere atheneum hebben een gemengd advies atheneum/havo gekregen.

De eerste twee jaar zit je in de atheneum/havo-klas, een klas met twee niveaus. Na het tweede jaar kom je dan in 3-atheneum of 3-havo. De eerste twee jaar krijg je toetsen op twee niveaus: het atheneum- en havoniveau. Zo kun je per vak zien of je al dan niet het atheneum aankunt. Wanneer je cijfers aan het eind van het tweede jaar op het atheneumniveau er goed uitzien, word je bevorderd naar het atheneum.

In de atheneum/havo-klassen gebruiken we iPads.
Lees hier meer over iPads in ons onderwijs 

Bovenbouw atheneum

In de bovenbouw van het atheneum kies je een profiel. Dat is een samenhangend vakkenpakket kiezen dat overeen komt met je ambities en mogelijkheden. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Alle vakken in de bovenbouw van het atheneum bereiden je voor op een vervolgstudie op de universiteit.