Atheneum

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Met de term algemeen vormend bedoelen we dat je een breed aanbod krijgt, waarmee je goed bent voorbereid op een vervolgopleiding. 

Alle leerlingen met een atheneumadvies of een havoadvies komen in de AH-klas. We hebben ook een speciale AH-klas voor tweetalig onderwijs. Lees hier meer over het tweetalig onderwijs.

Leerlingen blijven normaal gesproken twee jaar in de AH-klas. Onze school heeft immers een tweejarige brugperiode. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen voldoende tijd hebben om te ontdekken welk niveau het beste bij hen past. Na het tweede jaar gaan de leerlingen naar de afdeling die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, in dit geval dus havo of atheneum. Het atheneum duurt in totaal zes jaar. . 

Het atheneum hoort bij het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), net als het gymnasium. Dat betekent dat dit onderwijs je voorbereidt op een vervolgstudie op de universiteit. Het examen van gymnasium en atheneum is identiek, alleen hebben leerlingen van het gymnasium ook Grieks of Latijn.

In alle klassen, dus ook in de de atheneum/havo-klassen, gebruiken we laptops. Lees hier meer over laptops in ons onderwijs .

Bovenbouw atheneum

In de bovenbouw van het atheneum kiezen leerlingen een profiel. Dat is een samenhangend vakkenpakket dat overeen komt met de ambities en mogelijkheden van de leerling. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. De keuze voor deze profielen wordt in het derde jaar voorbereid onder leiding van de mentoren en de decaan.