ISK

Het doel van de ISK is de leerlingen in staat te stellen om deel te nemen aan het Nederlandse onderwijs, op het niveau dat bij deze leerlingen past.

In het voorjaar van 2022 is op de RSG N.O.-Veluwe in Epe een tijdelijke Internationale Schakelklas (ISK) ingericht voor leerlingen uit Oekraïne die in verband met de oorlog het land zijn ontvlucht. Er moest toen snel gehandeld worden om deze leerlingen niet aan hun lot over te laten.


Inmiddels zijn we een jaar verder, en heeft de school besloten de ISK definitief aan de school te koppelen. Dat betekent dat niet alleen leerlingen uit Oekraïne, maar ook leerlingen uit andere landen die hun land zijn ontvlucht en die gehuisvest zijn in onze regio, een plaats op de RSG kunnen krijgen. 


 

De school richt daarvoor twee aparte klassen in. Het onderwijs in deze klassen is er in de eerste plaats op gericht om de leerlingen de Nederlandse taal machtig te laten worden. Ook het onderdeel Kennismaken met de Nederlandse Maatschappij is een standaardonderdeel van het lesprogramma. De lessen worden voor het grootste deel verzorgd door speciale leerkrachten die kennis hebben van het leren van Nederlands als tweede (of soms derde) taal. Daarnaast staan onderdelen als wiskunde, beeldende vorming en sport op het programma, die deels door vakdocenten van de RSG worden verzorgd. 


 

De RSG N.O.-Veluwe neemt hiermee de maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich om te zorgen voor deze leerlingen, die hun land, hun huis, hun taal, hun vrienden en vriendinnen en hun school missen, en hier helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat past ook bij het uitgangspunt van het openbaar onderwijs dat iedereen welkom is.

[email protected]