LWT

Leerwerktraject

Onze school biedt leerlingen de mogelijkheid om het LeerWerkTraject (LWT) te volgen.

Het LWT is bedoeld voor leerlingen die makkelijk leren in de praktijk. Deze leerlingen zijn gemotiveerd om te leren functioneren in een bedrijf door middel van praktische opdrachten. Daarom lopen zij een deel van de week stage, doorgaans is dat twee dagen per week. De overige drie dagen volgen zij op school de praktijklessen,  Nederlands, LO en rekenen. Het is mogelijk om een extra vak te volgen, waarvoor dan een certificaat behaald wordt. In overleg met het Pluspunt zijn er nog meer ontwikkelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld het behalen van het VCA.

In mei van het derde leerjaar bekijken de mentor, praktijkdocent en afdelingsleider of een leerling geschikt is voor het LWT. Daarna wordt, in overleg met de leerling en ouders, zo spoedig mogelijk begonnen met het traject. Wanneer de stage, het praktijkvak en Nederlands met een voldoende wordt afgesloten is het diploma BB/LWT behaald en kan de leerling doorstromen naar MBO, niveau 2.

De leerling wordt vanuit de school begeleid door de LWT-coördinator (G. van Diepen), de mentor, de decaan en het Pluspunt. Zij zorgen samen met de begeleider van het stagebedrijf voor een goede begeleiding op maat. Er zijn regelmatig stagebezoeken en LOB-gesprekken. De leerling legt zijn/haar ontwikkeling vast in het logboek en maakt een reflectieverslag. De school draagt zorg voor het contract en de verzekering van de leerling.

Het LeerWerkTraject combineert uitzonderlijk maatwerk met intensieve begeleiding: kenmerkend voor de RSG N.O.-Veluwe!

Meer informatie

Stuur een e-mail aan mevrouw G. van Diepen
g.vandiepen@rsgnov.nl