Mavo

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Met de term algemeen vormend bedoelen we dat je een breed aanbod krijgt, waarmee je goed bent voorbereid op een vervolgopleiding.

De mavo heet officieel de theoretische leerweg van het vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs) en duurt vier jaar. Met je mavodiploma heb je toegang tot niveau 4 van het middelbaar beroepsonderwijs, dat is het hoogste niveau, Je kunt natuurlijk ook doorstromen van 4-mavo naar 4-havo.

Je begint bij de mavo altijd in een klas met twee niveaus. Dat is de havo/mavo- of mavo/kader-klas. In de onderbouw heb je een persoonlijke coach, die elke twee weken een gesprek met je voert. Drie keer per jaar schuiven je ouders aan bij dit gesprek. Dan heet het gesprek een LOC-gesprek (Leerling-Ouder-Coach)

Na twee jaar wordt bekeken welk niveau het beste bij je past. Zo heb je genoeg tijd om te wennen aan de school, en te laten zien wat je kunt. 

In de havo/mavo-klassen gebruiken we laptops. Lees hier meer over het gebruik van de laptop.

Bovenbouw mavo

In 3 mavo kies je een studieprofiel dat aansluit bij jouw eigen wensen; zorg, techniek/groen of economie. Onder zo'n profiel verstaan we in de mavo dat je een samenhangend vakkenpakket hebt. In 4 mavo stel je binnen je profiel je uiteindelijke vakkenpakket samen. Dat zijn altijd 6, maar ook vaak 7 vakken. Wanneer je wilt worden toegelaten tot de havo, is het noodzakelijk dat je examen doet in 7 vakken. Wanneer je slaagt met 7 vakken, ben je automatisch toelaatbaar tot 4-havo. Er wordt extra aandacht besteed aan de mogelijkheid om naar de havo over te stappen. Als je de overstap eenmaal hebt gemaakt, krijg je ook in 4 havo zo nodig extra ondersteuning.