Mavo

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Met de term algemeen vormend bedoelen we dat je een breed aanbod krijgt, waarmee je goed bent voorbereid op een vervolgopleiding.

De mavo heet officieel de theoretische leerweg van het vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs) en duurt vier jaar. met je mavodiploma heb je toegang tot niveau 4, dat is het hoogste niveau, in het middelbaar beroepsonderwijs, Je kunt natuurlijk ook doorstromen van 4-mavo naar 4-havo.

Je begint bij de mavo altijd in een klas met twee niveaus. Dat is de havo/mavo- of mavo/kader-klas.In de eerste twee jaar krijg je toetsen en cijfers op twee niveaus. Na twee jaar wordt bekeken welk niveau het beste bij je past. Zo heb je genoeg tijd om te wennen aan de school, en te laten zien wat je kunt. 

In de eerste klas havo/mavo volg je de talentprojecten: projecten waarin je ontdekt waarin jouw kwaliteiten liggen. Daar kun je gebruik van maken bij andere vakken en bij het maken van keuzes in de bovenbouw. In de mavo/kaderklas maakt een kamp in de tweede klas onderdeel uit van het vaste programma.

Er is, zeker in de tweede klas, wel een duidelijk verschil tussen de havo/mavo-klas en de mavo/kader-klas. In de mavo/kaderklas moet vooral duidelijk worden welke leerlingen naar het algemeen vormend onderwijs gaan, en welke naar de beroepsgerichte opleiding. Leerlingen die voorsorteren naar de kaderberoepsgerichte leerweg volgen in de tweede klas geen Frans meer. Kenmerk van de mavo/kaderklas is de sterke begeleiding: naast mentorlessen en maatwerk- en begeleidingsuren zijn daar ook begeleidingsuren. Zo komen de leerlingen goed op hun plek in de derde klas. In de havo/mavo-klas volgen alle leerlingen Frans, en ligt het tempo hoger.

In de havo/mavo-klassen gebruiken we iPads.
Lees hier meer over het gebruik van de iPad

Sportklas havo/mavo

Al jaren is er een sportklas op onze school voor leerlingen van kader/basis. Vanaf 2016 is er ook een sportklas voor leerlingen van havo/mavo. Deze klas is bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor sport, die erover nadenken later iets met sport te gaan doen. Je krijgt naast de gymlessen lessen sportoriëntatie, waarin je kennismaakt met allerlei andere sporten. Je krijgt regelmatig les van deskundigen van buiten de school, en je volgt ook regelmatig speciale lessen buiten de school. Kies je voor deze klas, dan krijg je extra uren sport; in het tweede jaar geen drie, maar vijf. Om dat voor elkaar te krijgen, heb je een iets andere lessentabel dan de gewone havo/mavo-klas. Bovendien zullen veel andere vakken regelmatig in het teken van sport staan. In de bovenbouw van de mavo kun je LO-2 kiezen, dat is een extra vak naast het verplichte vak LO. Bij LO-2 krijg je niet alleen extra sport, maar is er ook aandacht voor bewegingsleer, het organiseren van activiteiten en de maatschappelijke kant van sport. Er zijn niet veel scholen in de buurt die dit vak aanbieden. Het is een perfecte voorbereiding op vervolgopleidingen met sport in het mbo.

Bovenbouw mavo

In 3 mavo kies je een studieprofiel dat aansluit bij jouw eigen wensen; zorg, techniek/groen of economie. Onder zo'n profiel verstaan we in de mavo dat je een samenhangend vakkenpakket hebt. In 4 mavo kies je binnen je profiel je uiteindelijke vakkenpakket samen. Dat zijn altijd 6, maar ook vaak 7 vakken. Om je goed voor te bereiden op je studie na de mavo, de havo of het middelbaar beroepsonderwijs, krijg je in 3 mavo het vak toekomstoriëntatie. Dit vak helpt je om beter te kunnen kiezen voor je toekomst. Er wordt extra aandacht besteed aan de mogelijkheid om naar de havo over te stappen. Als je de overstap eenmaal hebt gemaakt, krijg je ook in 4 havo extra ondersteuning.