MBU

Maatwerkbegeleidingsuren

Sinds 2016 kent onze school maatwerk- en begeleidingsuren, afgekort als MBU.

Het idee achter de MBU is dat elke leerling verschillende onderwijsbehoeftes heeft. De ene leerling heeft op bepaalde gebieden behoefte aan extra ondersteuning, de andere zoekt juist naar extra uitdaging. Natuurlijk proberen we daar aan tegemoet te komen in de lessen, maar MBU biedt meer mogelijkheden leerlingen op maat te bedienen.

Afhankelijk van je opleiding leerjaar krijg je minimaal 1 en maximaal 4 MBU per week. Soms krijgt de hele klas tijdelijk een gezamenlijk aanbod: studievaardigheidstraining, een workshop, voorbereiding van het profielwerkstuk, etc. Maar meestal heb je tijdens je MBU de keuze uit verschillende soorten lessen:

  • Steunlessen, begeleid door een vakdocent
  • Extra begeleiding voor dyslexie of dyscalculie
  • Studievaardigheidstraining
  • Faalangstreductietraining i.s.m. het Pluspunt
  • mentorgesprek, individueel of in een groepje
  • Individuele begeleiding, in overleg met het Pluspunt
  • Steruur: les voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen.
  • Begeleiding voor een extra vak

Sommige MBU zijn voor een hele klas verplicht, maar meestal is dat niet zo. Een mentor kan een leerling inschrijven, vaak op verzoek van een vakdocent. Leerlingen kunnen zich vaak ook zelf inschrijven. Ook dit verschilt per opleiding en leerjaar.

Maar voor alle maatwerk- en begeleidingsuren geldt dat ze ruimte bieden om te zorgen dat leerlingen meer kans hebben op succes, en meer kunnen met hun talent. Uiteindelijk is dat waar het om gaat!