Mentor

Klik hier voor een overzicht van mentoren ›

De mentor is de spil van de begeleiding die we de leerling aanbieden. In de onderbouw hebben de leerlingen de eerste twee jaar dezelfde mentor, omdat aan het eind van die twee jaar de brugperiode afgelopen is. Na twee jaar de leerlingen komen de leerlingen terecht in het niveau dat het beste bij hen past - uiteraard met uitzondering van het tweetalig atheneum, waarin de leerlingen direct al in een aparte atheneumklas zitten.

In de eerste twee jaren hebben de leerlingen allemaal twee mentorlessen in de week. in die mentorlessen wordt aandacht besteed aan de sociale kant van het leren: hoe ga je met elkaar om, hoe kun je elkaar helpen, hoe zorg je voor een goede sfeer in de klas en op school, hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen, enzovoort. Bovendien wordt er in de mentorlessen aandacht besteed aan studievaardigheden: hoe plan je je werk, hoe bereid je je op een proefwerk voor, hoe ga je om met spanning en stress, hoe leer je woorden of begrippen, enz.

Daarnaast voert de mentor regelmatig gesprekken met de leerlingen. Leerlingen kunnen altijd bij hun mentor terecht als ze ergens mee zitten. Dat kan vooral met school te maken hebben, bijvoorbeeld als leerlingen niet goed weten hoe ze een bepaald vak moeten aanpakken, of ze moeite hebben met de omgang met leerlingen of leraren. Uiteraard kunnen leerlingen ook met heel andere zaken bij de mentor terecht. Ze kunnen zich zorgen maken over de situatie thuis, of er is iemand ziek, of ze zijn heel veel tijd kwijt met hun hobby's, waardoor de school er bij in dreigt te schieten. Mentoren zijn het gewend om hierover met de leerlingen te praten.

De mentor is ook de belangrijkste schakel tussen school en thuis. Als ouders vragen hebben, of graag overleggen over de gang van zaken op school, of thuis aanlopen tegen problemen, bijvoorbeeld met huiswerk, dan kunnen ze bij de mentor terecht. Het is altijd belangrijk dat school en thuis elkaar ondersteunen. Daar kan de mentor een belangrijke rol in spelen.

Uiteraard kan een mentor dit niet altijd alleen. Mentoren overleggen regelmatig met elkaar over de aanpak van allerlei problemen. Bovendien kunnen mentoren voor ondersteuning altijd terecht bij het Pluspunt. Ze volgen ook regelmatig scholing, om bij te blijven of zich verder te ontwikkelen als mentor of begeleider.