Nieuw in 2020/2021 - RSG GO! en kiezen voor Sport, ICT &Techniek of Kunst en Cultuur!

Gepersonaliseerd onderwijs (GO!!) 

De RSG zoekt al jaren naar de mogelijkheid om het onderwijs bij jou te laten passen. Maar jij bent iemand anders dan andere leerlingen uit jouw groep. We willen graag het onderwijs goed bij iedereen laten aansluiten. Dat betekent dat niet iedereen even veel tijd nodig heeft om iets te doen, en ook niet iedereen evenveel hulp nodig heeft.

Een vak dat jij misschien wel heel moeilijk vindt, vindt een andere leerling een eitje, en andersom. Bij GO maken we dat gemakkelijker. Er zijn aparte lessen waarin je uitleg krijgt in korte blokken, en lessen waarin je meer zelf aan de slag gaat. Dat heet verwerking. In verwerkingsuren kun je samenwerken of juist even rustig alleen werken, kun je extra uitleg krijgen of bijvoorbeeld een oefentoets maken, kun je een vak op een hoger niveau doen en daar vragen over stellen, kun je wat meer tijd besteden aan een vak dat je moeilijker vindt, en minder tijd aan vakken die voor jou gemakkelijker zijn. Je kunt ook, als je een atheneumleerling bent  en een bepaald vak gemakkelijk vindt, extra stof doen die in plaats van het gewone vak komt.

 Kortom: in de verwerkingsuren is het gemakkelijker om op maat te werken. Je leert in de loop van de tijd steeds beter om daar zelf verstandige keuzes in te maken, al is er wel altijd een coach die met je meekijkt.