Pluspunt

Midden in de school vind je het Pluspunt. Dat is een plek waar leerlingen terecht kunnen als ze ondersteuning nodig hebben, die de mentor niet direct kan bieden. Het kan gaan om ondersteuning op het gebied van het leren, het gedrag, de emotionele ontwikkeling of de thuissituatie. Oftewel ondersteuning bij problemen die het goed volgen van onderwijs en het ontwikkelen van zichzelf in de weg kunnen staan. De medewerkers van het Pluspunt geven, vanuit hun verschillende expertise, leerlingen  passende ondersteuning, met het doel dat je weer verder kunt met het het ontwikkelen van je kwaliteiten en talenten. Anders gezegd: dat je er weer tegenaan kunt.

De mensen van het Pluspunt omschrijven hun plek als een rots in de branding, en dat hebben ze mooi gezegd. Wat zij daarmee bedoelen is dat er in de drukte van elke dag altijd ruimte is voor aandacht, en ook een beetje afstand van het dagelijkse gedoe. Soms is dat letterlijk: er zijn leerlingen die graag pauze houden in het Pluspunt, omdat ze andere plekken te druk vinden. Voor hen is het Pluspunt een rustpunt. Er zijn ook leerlingen die zich afvragen waarom het leren niet wil lukken. In het Pluspunt is deskundigheid om dat uit te zoeken. Je kunt ook via het Pluspunt gekoppeld worden aan een leerlingencoach, die je helpt meer grip te krijgen op je schoolwerk. Ook als de omgang met anderen moeizaam verloopt, kunnen ze je helpen. Ook als jouw gedrag, of dat van anderen, het leren in de weg staat, kan het Pluspunt helpen of ingrijpen.

Niet alleen voor leerlingen is het Pluspunt een rots in de branding, dat geldt ook voor mentoren en andere docenten. Wanneer zij behoefte aan hulp hebben bij het omgaan met een bepaalde problematiek, kunnen ze de hulp en steun van het Pluspunt inroepen. Soms bestaat die hulp uit het meedenken, soms uit hulp in een klas of bijvoorbeeld bij het oplossen van pestgedrag.

De begeleiding van leerlingen met dyslexie en dyscalculie verloopt ook via het Pluspunt, zodat begeleiders niet langs elkaar heen werken. Kortom: de naam van het Pluspunt is terecht: het is een belangrijke meerwaarde van de school.

 

Meer informatie

Klik hier om de brochure van het Pluspunt te downloaden