Project 81

 

Project 81 is een speciaal onderwijsaanbod voor leerlingen van 10-14 jaar binnen de Aurora Onderwijsgroep. Leerlingen van groep 7 en groep 8 komen gedurende het schooljaar meerdere middagen op de RSG N.O.-Veluwe om kennis te maken met het voortgezet onderwijs en samen te werken met leerlingen van andere scholen, van andere leerjaren en van andere niveaus. Het doel hiervan is de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te versoepelen.

Door de samenwerking tussen de basisscholen en RSG, leren docenten en leerkrachten van elkaar en kunnen ze hun krachten bundelen om de doorlopende leerlijnen te versterken en de verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen. Er wordt actief gezocht naar een passend professionaliseringsaanbod voor leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van executieve functies.