Sociale oriëntatie

2017 - 2018

 

Sociale Oriëntatie gaat om het doen van vrijwilligerswerk, onder het motto “doe iets voor een ander”. Vrijwilligerswerk vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Alle leerlingen uit 3 vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg lopen op de RSG N.O-Veluwe een sociale oriëntatie stage van 20 uur. Het doel van de sociale oriëntatie is jongeren een kans te geven om actief mee te doen in de maatschappij, zich van de positieve kant kunnen laten zien en te oefenen met burgerschapsvaardigheden.

Via de stagecoördinator mevrouw J. landsheer krijgen leerlingen uitleg over de sociale oriëntatie. Het is de bedoeling dat de sociale oriëntatie afgerond is voor 1 april 2018.

Het zoeken van een stageplaats gaat via de website mas-epe.nl. Leerlingen kunnen met inloggegevens die verstrekt worden door de stagecoördinator inloggen op deze site. Een stageplaats zoeken/aandragen buiten deze website om mag ook.

Voor een stageplek buiten de site om geldt dat de leerling altijd goedkeuring van de stagecoördinator dient te vragen voorafgaand aan het starten van de stage.

Contactgegevens maatschappelijke stagecoördinator RSG NO-Veluwe

Mw. Jacqueline Landsheer
j.landsheer@rsgnov.nl
Telefoon 0578-612094
Elke donderdag bereikbaar in C008