Sportklassen

Een sportklas is een speciale klas, waar in klas 1 en 2 naast het leren, sport een belangrijke plaats inneemt. Er zijn extra lessen bewegingsonderwijs en daarnaast veel sportactiviteiten. Veel leerlingen beleven plezier aan sport en zetten zich daar voor in, vooral buiten schooltijd. Wij bieden deze leerlingen graag de gelegenheid zich naast de gewone lessen ook sportief te ontplooien.


De sportklas is bestemd voor kinderen met een redelijke bewegingsvaardigheid en een sportieve instelling. De klas is dus niet speciaal voor topsporters. Sportieve prestaties zijn wel van belang, maar wij vinden dat vaardigheden als samenwerken, hulpverlenen, organiseren en omgaan met winst en verlies ook zeer belangrijk. In de eerste twee leerjaren van de sportklas krijgen de leerlingen een brede oriëntatie op het gebied van bewegen, binnen en buiten de les. Om dit te bewerkstelligen is er een intensief contact met diverse sportverenigingen en instanties.  

Daarnaast staan de theorievakken ook regelmatig in het kader van sport. Zo kan er bijvoorbeeld bij het vak Nederlands een tekst voor begrijpend lezen gebruikt worden die over sport gaat.

Sportklas havo/mavo en sportklas mavo/kader

In de sportklas havo/mavo en mavo/kader maken leerlingen iets meer uren dan leerlingen in een reguliere havo/mavo-klas. De leerlingen in de sportklas krijgen drie uur extra sport per week, maar daarentegen volgen de leerlingen geen muziek en iets minder beeldende vorming (BV). De sportklas geeft aansluiting op het vak BSM in de bovenbouw van de havo, en op het vak LO-2 in de bovenbouw van de mavo.

Studio Sportklas

Wat de leerlingen missen bij muziek en BV komt terug tijdens het project Studio Sportklas in de eerste klas. De leerlingen werken hier vakoverstijgend aan een project over sport en multimedia. Dat betekent dat verschillende schoolvakken
op een samenhangende manier betekenis krijgen. In dit project bereiden de leerlingen een uitzending voor. Het project wordt afgesloten met de daadwerkelijke live-uitzending met publiek, waarin voorbereide reportages te zien zijn, en studiogesprekken worden gevoerd. De uitzending is via een livestream te volgen.

Sportklas kader/basis

In de sportklas KB hebben de leerlingen even veel uren les als leerlingen in een reguliere KB klas. Om de drie extra uren sport te compenseren, zijn de vakken Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid samengevoegd tot het vak Mens & Natuur. Door meer tijd te maken voor sport, ontstaat er een goede mix tussen leren uit de boeken en leren door te doen.

Ook in deze klas hebben de leerlingen twee keer zo veel sport als in een gewone kader/basis-klas. In die extra uren doen ze sporten die andere leerlingen niet hebben, of krijgen ze clinics om meer te leren van bekende sporten. Ook in deze klas staat een groot project op de rol: het circusproject. Hierin verzorgen de leerlingen een circusvoorstelling, die ze opvoeren voor leerlingen van de basisschool en voor hun ouders.


Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over de sportklassen, kom dan langs op een van onze open dagen. Op de algemene informatieavond van 29 november verzorgen we een workshop voor ouders waarin we alle informatie geven over de sportklas. Op 3 december is er een speciale avond over de sportklassen, bedoeld voor ouders en leerlingen, waarop we ook demolessen verzorgen. En natuurlijk is er de grote open dag op 26 januari. Dan halen we alles uit de kast! Bellen naar school kan natuurlijk ook (0578-612094). Vraag dan naar iemand van de sportklassen. Liever mailen? Stuur dan een  e-mail naar Marloes Brethouwer, de coördinator van de sportklassen: m.brethouwer@rsgnov.nl