Tweetalig atheneum

Voor leerlingen met een atheneumadvies bieden wij een bijzondere uitdaging: het tweetalig atheneum.  Tweetalig onderwijs houdt in dat je de meeste vakken in het Engels volgt. Je krijgt les in het Engels, stelt vragen in het Engels, overlegt in het Engels en maakt zelfs de proefwerken in het Engels. Daarvoor krijg je ook extra Engels: geen 3, maar 5 uur per week, waarvan twee uur door iemand die Engels als moedertaal spreekt. Op die manier leer je in korte tijd heel goed Engels spreken. Dat is in het begin spannend, maar went heel snel.

In de eerste twee jaar krijg je alle vakken behalve Nederlands, Frans en Duits in het Engels. In de derde klas geldt dat ook, met uitzondering van natuurkunde en scheikunde. In de bovenbouw doe je nog maar enkele vakken in het Engels, omdat je toe moet werken naar het Nederlandse atheneumexamen. Overigens is uit onderzoek gebleken dat leerlingen van het tweetalig atheneum een blijvend grote voorsprong op het gebied van Engelse taalvaardigheid hebben. In de bovenbouw doen de leerlingen van het tweetalig atheneum een extra examen: het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature. Daarnaast zijn er voorstellingen van Engelstalige gezelschappen op school, en bezoeken we, als de gelegenheid zich voordoet, ook elders voorstellingen.

Internationalisering is een belangrijk kenmerk van tweetalig onderwijs. In de lessen op school wordt er extra aandacht besteed aan andere landen en culturen, maar je gaat ook naar het buitenland. In klas 1 of 2 maak je de Engelandreis, in de derde klas is er een internationale uitwisseling en in de bovenbouw de internationale stage.

De combinatie van taalvaardigheid in het Engels en het versterken van de internationale oriëntatie vormt een heel goede voorbereiding op je studie op de universiteit. Een wetenschappelijke carrière zonder goede beheersing van het Engels is eigenlijk nog maar nauwelijks denkbaar.

Je hoeft nog geen geweldig Engels te spreken om tweetalig atheneum te gaan doen. Je leert het vanzelf, en samen met je klasgenoten. Je spreekt immers een groot gedeelte van de dag Engels tegen de docent en tegen klasgenoten. Op die manier leer je de taal het snelst. Ons motto is: Engels wanneer het kan, Nederlands wanneer het moet. Zo begrijpen we elkaar altijd. Binnen een paar maanden is iedereen ongemerkt helemaal gewend aan het Engels!

Voor het tweetalig atheneum vragen we een extra bijdrage van € 450,- per jaar in de onderbouw, en € 250,- per jaar in de bovenbouw. Hierin zijn ook de kosten van buitenlandreizen en excursies inbegrepen.

Meer weten over tweetalig atheneum?

Wilt u graag meer informatie over het tweetalig atheneum, kom dan langs op een van onze open dagen. Op de algemene informatieavond van 29 november 2018 verzorgen we een workshop voor ouders waarin we alle informatie geven over het tweetalig atheneum. Op 3 december 2018 is er een speciale avond over het tweetalig atheneum, bedoeld voor ouders en leerlingen, waarop we ook korte lessen in het Engels verzorgen. En natuurlijk is er de open dag op 26 januari 2019.

Ook kunt u contact opnemen met de coördinator van het tweetalig atheneum, Vera IJsselstijn. U kunt haar bereiken via v.ijsstelstijn@rsgnov.nl.