Tweetalig Atheneum/Havo

We hebben al jaren het tweetalig atheneum op onze school. In het tweetalig atheneum krijg je in de onderbouw minimaal de helft van alle lessen in het Engels. De uitleg is in het Engels, je stelt vragen en overlegt in het Engels en zelfs de toetsen zijn in het Engels. Zo leer ja twee dingen tegelijk: het vak en de Engelse taal.

In het komend schooljaar kunnen ook leerlingen met een atheneum/havo-advies van de basisschool het tweetalig onderwijs volgen. Dat gebeurt dan in de splinternieuwe klas atheneum/havo tweetalig.

Net als andere tweetalige klassen krijgt deze klas bijna alle lessen in het Bilingual department dat is een speciaal stuk van de school dat is ingericht voor het tweetalig onderwijs. In dit deel van de school is de voertaal bijna altijd Engels.

De tweetalige klas atheneum/havo blijft twee jaar bij elkaar. Daarna gaan de atheneumleerlingen door in het tweetalig atheneum. De havoleerlingen kiezen vanaf de derde klas voor het Cambridge-examen.

De grote taalvaardigheid in het Engels die je hiermee opbouwt is enorm handig voor de vervolgopleiding op de universiteit, die bijna altijd (deels) in het Engels is. Maar ook in het HBO zijn steeds meer Engelstalige opleidingen of Engelstalige onderdelen. Ook extra's als buitenlandreizen en theater horen bij het tweetalig atheneum/havo, al is dat in de coronatijd wel minder vanzelfsprekend.

Je hoeft nog geen geweldig Engels te spreken om deze opleiding te kiezen, want Engels leer je bij ons heel snel doordat je ruim 20 lesuren per week les in het Engels hebt.. Je leert het vanzelf, samen met je klasgenoten. Binnen een paar maanden is iedereen ongemerkt helemaal gewend aan het Engels.

In de bovenbouw van het tweetalig atheneum doen de leerlingen het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature. Dat is een top-opleiding Engels, die je alleen kan doen op scholen met een tweetalig atheneum. Met je diploma voor het IB heb je vaak meer kans om toegelaten te worden tot een buitenlandse universiteit of tot een Nederlandse universiteit die een Engelstalig internationaal programma aanbiedt.

De havoleerlingen gaan voor het Cambridge Certificaat. Dan kan op twee niveaus: het CAE (Certificate of Advanced English) of zelfs het CPE (Certificate of Proficiency in English). Zo is er voor alle leerlingen uit de Atheneum/Havo-tweetalig-klas een passend aanbod in de bovenbouw.

Voor het tweetalig atheneum/havo vragen we een extra bijdrage van € 450,- per jaar in de onderbouw, en € 250,- per jaar in de bovenbouw. Hierin zijn ook de kosten van buitenlandreizen en excursies inbegrepen.