Via Talenta

Via Talenta is een vorm van 10-14 onderwijs. Een samenwerking tussen een aantal basisscholen van stichting PROO en de RSG NOV Epe.

Leerlingen van groep 7 en groep 8 komen gedurende het schooljaar diverse middagen op de RSG om kennis te maken met het voortgezet onderwijs en samen te werken met leerlingen van andere scholen, andere leerjaren (van groep 7 t/m klas 2) en andere niveaus.

De leerlingen doorlopen in gecombineerde groepen thema’s, waarbij ze les krijgen van zowel een groepsleerkracht van de basisschool als vakdocenten van de RSG. Hierdoor maken leerlingen kennis met het voortgezet onderwijs en de vakken die op de RSG worden aangeboden. Daarnaast wordt het samenwerken tussen verschillende leerjaren en niveaus bevorderd. Zo wordt de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs makkelijker gemaakt. De uitwerking van deze lessenseries wordt gedaan op de basisschool, om de samenwerking te vergroten en de koppeling te blijven maken.

Door de samenwerking tussen de basisscholen en de RSG, leren docenten en leerkrachten van elkaar en kunnen hun krachten bundelen om de doorlopende leerlijnen te versterken en de verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen.

Door het aanbieden van vakoverstijgende thema’s en het leren en werken op de RSG:
- vergroot de leerling zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen, eigenaarschap, 
  samenwerking en bewustwording
- hopen we de overstap naar het voortgezet onderwijs minder spannend te maken
- leert een leerling samen te werken met leerlingen van andere leerjaren en niveaus
- zorgen we voor betere doorlopende leerlijnen
- versterken we de samenwerking tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs
- besteden we extra aandacht aan de Engelse taal

De leerling voelt zich op deze manier al thuis op de RSG en is voorbereid op wat hem of haar staat te wachten na groep 8.