Over Ons

 

RSG N.O.-Veluwe is een onderdeel van de Stichting Aurora Onderwijsgroep. Per 1 april 2019 zijn Stichting RSG Slingerbos|Levant, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe een bestuurlijke samenwerking aangegaan. Onze missie en onze visie op onderwijs en leren sluiten aan bij de kernwaarden van de Aurora onderwijsgroep: vrijheid, relatie en diversiteit.

De RSG N.O.-Veluwe is een openbare, regionale school met een breed onderwijsaanbod: (tweetalig) atheneum, havo, mavo en vmbo kader- en basisberoepsgericht onderwijs. In het schooljaar 2020 – 2021 telt de school 930 leerlingen. Naast een goed basiscurriculum met bovengenoemde extra mogelijkheden biedt de school voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen waar mogelijk passend thuisnabij onderwijs.