Gezonde school

Een gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt bij het planmatig en structureel werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en personeel. Het Gezonde School principe is gebaseerd op vier pijlers.

De Gezonde School-pijlers

  1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door kennis over te dragen over het belang van bewegen, de invloed van alcohol op de hersenen, of goede voeding.
  2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een Gezonde Schoolkantine, een beweegvriendelijk en rookvrij schoolplein en aan het betrekken van ouders en de supermarkt bij Gezonde School.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door het afnemen van fitheidstesten of door gebruik te maken van cijfers uit E-MOVO onderzoek van de GGD.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

 De RSG N.O-Veluwe heeft voor de volgende doelstelling gekozen:

“Het bewustmaken van de leerlingen (en personeel) van het grote belang van een bewuste en gezonde leefstijl en daar met concrete acties op ondernemen om daarmee lichamelijke en geestelijke klachten (zoals obesitas) te beïnvloeden” 

De RSG N.O-Veluwe wil drie thema-certificaten bemachtigen:

  • Bewegen en Sport
  • Voeding
  • Roken-, alcohol- en drugspreventie

Inmiddels zijn wij in bezit van het thema Bewegen en Sport.