RSG N.O.-Veluwe als Gezonde School

Al jaren wordt er binnen de RSG N.O-Veluwe aandacht geschonken aan het thema ‘de Gezonde School’. We stellen ons als doel dat leerlingen binnen de tijd dat ze op de RSG verblijven, structureel in aanraking komen met een gezonde levensstijl.

VOEDING
De RSG N.O-Veluwe heeft een omgeving waar in gezonde voeding wordt aangeboden, omdat dit bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school krijgen de leerlingen lessen over gezonde voeding en het kiezen daarvan. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Educatie
Bij verschillende vakken en sectoren (biologie, mens en natuur, zorg en welzijn) komt het onderwerp en het belang van gezonde voeding structureel aan bod. Tijdens onze lessen wordt er veel aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding en wordt er gebruik gemaakt van zoveel mogelijk verse producten. Daarnaast worden de onlinelessen van het voedingscentrum” Weet wat je eet” in zijn geheel gevolgd op alle niveaus.

Signalering
• Docenten/mentoren hebben een signalerende functie binnen school. Problemen over o.a. voeding en gewicht worden opgemerkt en kunnen met het Zorgteam worden gedeeld. Het Zorgteam heeft regelmatig overleg met onze vaste schoolarts over (eventuele) vervolgstappen.
• De RSG N.O-Veluwe houdt zich ook bezig met gezond bewegen door middel van onze Sportklassen op alle niveaus en via de BSM en LO2 lijn. Aangemelde leerlingen krijgen extra sportlessen. In de reguliere lessen hebben de docenten L.O. een signalerende functie om leerlingen die opvallen aan te melden bij de mentor.

Evaluatie
De school krijgt advies op maat van het voedingscentrum. Er wordt samengewerkt met de gemeente Epe en de GGD. Het vierjaarlijks EMOVO-onderzoek zal gebruikt worden om het beleid bij te stellen en aan te passen. Alle projecten worden ieder jaar geëvalueerd waardoor verbeterpunten het volgende jaar meegenomen kunnen worden.

GEZONDE SCHOOLKANTINE
Om op een verantwoorde wijze inhoud te geven aan het thema gezonde voeding, maken we gebruik van de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee van de gezonde keuze , de makkelijke keuze. Samen met onze cateraar, brengen we het aanbod ieder jaar in kaart.

Onze kantine heeft de volgende basis:
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten.

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een kraanwatertappunt aan beide gedeelten van de school en er worden flesjes water verkocht. Energy drankjes zijn op school niet toegestaan.
De RSG N.O-Veluwe werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine . Samen met onze cateraar zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie. Dit gebeurt via lessen aan klassen, activiteiten en projecten.

Onze ambitie
We willen binnen 3 jaar de thema certificaten, bewegen en sport (reeds behaald), voeding en roken- alcohol- en drugspreventie hebben behaald.
Wij hebben een zilveren kantine en onze ambitie is een gouden kantine. Om dit te bereiken moeten we voldoen aan:
- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
- We bieden groente en fruit aan
- De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken