Identiteit

Iedereen mag er zijn en doet er toe

Onze scholengemeenschap wil op basis van haar openbare identiteit opleiden en vormen. Iedereen mag er zijn en doet er toe. Wij leiden onze leerlingen op in een permanente dialoog  tot betrokken wereldburgers, met als fundament onze Nederlandse cultuur, waarbij respect en begrip  voor een ieders normen en waarden en de vrijheid van meningsuiting centraal staan.

De RSG is een kleinschalig georganiseerde school waar...

  • zowel leerlingen als personeelsleden worden gekend, gewaardeerd en zich thuis voelen;
  • dagelijks gewerkt wordt aan optimale leerresultaten en naadloze aansluiting op het primair– en vervolgonderwijs.
  • de leerling optimaal via een uitdagend en stimulerend aanbod wordt voorbereid op zijn/haar toekomstige positie als europees- en wereldburger.