Organisatie

Bevoegd gezag

Het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school.
Het bestuur heeft veel taken gemandateerd aan de dagelijks bestuurder.

De samenstelling van het stichtingsbestuur bestaat uit volgende leden:

  • de heer R. Dorreboom rector/dagelijks bestuurder
  • de heer H. Koopman (voorzitter)
  • de heer V. Höppener (secretaris)
  • de heer F. Berntsen (plaatsvervangend voorzitter)
  • de heer R. Jager (plaatsvervangend secretaris)

Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door de ambtelijk secretaris mevr. I. Mossink (i.mossink@rsgnov.nl)

 

 

Schoolleiding

De school is als volgt georganiseerd:

Rector    Dhr. R. Dorreboom
r.dorreboom@rsgnov.nl
 
PLV rector en 
Afdelingsleider 1 en 2 vmbo mavo/kader en vmbo kader/basis
 

Mw. M.P.G. van Rheenen
m.vanrheenen@rsgnov.nl

Afdelingsleider klas 3 en hoger van atheneum en havo

  Dhr. A. van der Woude
a.vanderwoude@rsgnov.nl
 
Afdelingsleider 3 en 4 vmbo kader en basis    Dhr. G. Voerman
g.voerman@rsgnov.nl
 
     
Afdelingsleider 1 en 2 atheneum/havo/mavo en 
3 en 4 mavo 
  Dhr. J Kooger
j.kooger@rsgnov.nl
 

 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via het nummer van de school: (0578) 61 20 94.