Organisatie

Bevoegd gezag

Het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gang van zaken op de school.
Het bestuur heeft veel taken gemandateerd aan de dagelijks bestuurder.

De samenstelling van het stichtingsbestuur bestaat uit volgende leden:

  • de heer R. Dorreboom (rector/dagelijks bestuurder)
  • de heer F. Berntsen (voorzitter)
  • de heer H. Koopman (secretaris)
  • mevrouw M. Horowitz
  • de heer S. Buist

Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door de ambtelijk secretaris mevr. I. Mossink (i.mossink@rsgnov.nl)

 

 

Schoolleiding

De school is als volgt georganiseerd:

Rector    Dhr. R. Dorreboom
r.dorreboom@rsgnov.nl
 

Teamleider klas 4 en hoger van atheneum en havo

  Dhr. A. van der Woude
a.vanderwoude@rsgnov.nl
 
Teamleider bovenbouw 3 en 4 vmbo basis    Dhr. G. Voerman
g.voerman@rsgnov.nl
 
 Teamleider bovenbouw 3 en 4 mavo/vmbo kader  

 Mw. C. Benedictus
c.benedictus@rsgnov.nl

Teamleider klassen 2 en klas 3 atheneum en 3 havo   Dhr. J Kooger
j.kooger@rsgnov.nl
 
Teamleider klassen 1   Mw. D. Bevers
d.bevers@rsgnov.nl

 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via het nummer van de school: (0578) 61 20 94.