Organisatie

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van de school is het bestuur van de Stichting Aurora OnderwijsGroep dat in handen is van het College van Bestuur (CvB). Daarnaast heeft de Stichting Aurora OnderwijsGroep een Raad van Toezicht (RvT). De RvT heeft een toezichthoudende taak ten opzichte van het CvB.

College van Bestuur: 
mw. H.A. Vaatstra MSc, voorzitter


Raad van Toezicht:
mw. F.W. Hengeveld, voorzitter
dhr. H.A. van der Velde, vice-voorzitter
dhr. R.L.A. Govers         
mw. M. Horowitz
dhr. H.C.P. Lommen
dhr. E. Visser

Berichten bestemd voor het CvB kunt u sturen naar [email protected]. Berichten ten behoeve van de RvT kunnen worden verzonden naar [email protected].

RSG N.O.-Veluwe, RSG Slingerbos | Levant en Proo Noord-Veluwe hebben gekozen voor een duurzaam bestuurlijke samenwerking. De drie openbare schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe werken vanaf 1 april 2019 samen in de Stichting Aurora OnderwijsGroep. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 tot 18 jaar. De schoolbesturen zijn ondergebracht in de holdingstichting Aurora OnderwijsGroep, de drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom. De statuten vindt u hier.

Bekijk hier de privacyverklaring van de Aurora OnderwijsGroep.

 

schoolleiding

Rector/directeur

 

 

Mw. A.M. Leeuwenburgh
[email protected]

Directeur a.i. (organisatie & bedrijfsvoering)

 

Dhr. C. de Koning Gans
[email protected]

Teamleider klas 1

 

Mw. M. Spiegelenberg
[email protected]

Teamleider klas 2 en mavo klas 3, 4  

Mw. M. van Keulen
[email protected]

Teamleider atheneum klas 3, 4, 5, 6 en havo klas 3, 4, 5  

Mw. M. Span
[email protected]
 

Teamleider vmbo basis/kader klas 3, 4   

Dhr. T. van der Most
[email protected]

Teamleider bedrijfsvoering en ondersteuning  

Dhr. R. Monsma
[email protected]

 

leerlingcoördinatoren

 klas 1 en 2

 

Mw. L. Lansink
[email protected]

3, 4, 5 havo, 3, 4, 5, 6 atheneum

 

Mw. J. Heutinck
[email protected]

3, 4 vmbo basis/kader/mavo   Dhr. B. Klaver
[email protected]

 

Zij zijn telefonisch bereikbaar via het nummer van de school: (0578) 61 20 94.