Vensters

Scholen voor voortgezet onderwijs tonen via de website scholenopdekaart.nl hun schoolprestaties, waaronder examencijfers, schoolklimaat en financiën.
Ga hier naar de schoolpagina van RSG N.O.-Veluwe. 


Voor het schoolondersteuningsplan van onze school klikt u hier.


Meer informatie

Vensters wordt gecoördineerd door de VO-raad. 
Kijk voor meer informatie op: www.vensters.nl en www.scholenopdekaart.nl