Schoolgids

2023-2024

Om u goed op de hoogte te kunnen houden van alles wat op school speelt, bieden we u graag onze digitale schoolgids op onze website aan.

Hier vindt u allerlei informatie over wat er speelt op de RSG N.O.-Veluwe. 

Daarnaast staan er een aantal praktische zaken in, zoals ouderavonden, vakanties, lestijden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om het te vragen of te bespreken. We helpen u graag en als u tips voor ons heeft, vinden we het ook fijn die te horen. Zo kunnen we een steeds betere school worden.

Rechtmatigheid

Indien en voor zover een bepaling in één van de regelingen van RSG N.O.-Veluwe niet (langer) verenigbaar is met de wettelijke voorwaarden voor bekostiging of met de wettelijke voorschriften, waaronder de nieuwe WVO 2020 (Wet op het VO) die met ingang van 1 augustus 2022 in werking is getreden, en leerlingen/medewerkers/ouders/verzorgers van RSG N.O.-Veluwe hierdoor in hun belangen worden geraakt, treedt die bepaling met onmiddellijke ingang buiten werking. In dat geval zal het College van Bestuur indien noodzakelijk en met terugwerkende kracht in een vervangende bepaling voorzien.

Echter, redactionele afwijkingen en onverenigbaarheden van ondergeschikt inhoudelijk belang waardoor leerlingen/medewerkers/ouders/verzorgers van RSG N.O.-Veluwe niet in hun belangen worden geraakt, blijven van kracht en worden in afwijking van voorgaande gehandhaafd tot de eerstvolgende aanpassing van de regeling waarvan zij onderdeel uitmaken. Deze zijn niet van invloed op de rechtmatigheid van de regeling van RSG N.O.-Veluwe waarvan zij onderdeel uitmaken.