Toelating

Naar de brugklas

Aanmelding voor de brugklassen verloopt via de basisschool. Het advies van de basisschool bepaalt het niveau waarop de leerling wordt toegelaten. Het advies van de basisschool is bindend. Wanneer de basisschool aan het niveau-advies ook een plaatsingsadvies voor een bepaalde klas heeft gekoppeld, wordt dat advies in principe opgevolgd. Wanneer de eindtoets van de basisschool (IEP, Cito-eindtoets, enz) voor de basisschool aanleiding geeft voor een aangepast advies, wordt de plaatsing van de leerling zo nodig herzien. 

De RSG N.O.-Veluwe organiseert zo snel mogelijk na de aanmelding gesprekken met de leerkrachten van groep 8, waarin de aanmeldingen worden doorgesproken, de warme overdracht. De gesprekken bij de warme overdracht kunnen de aanleiding zijn om met de ouders de plaatsing opnieuw te overwegen. Na de gesprekken in het kader van de warme overdracht worden de leerlingen definitief geplaatst in de brugklas. De basisscholen en de leerlingen worden via een brief op de hoogte gesteld van de definitieve plaatsing.

Voor de ouders van leerlingen bij wie de aanmelding niet rechtstreeks via de basisschool verloopt - bijvoorbeeld bij leerlingen die niet uit het verzorgingsgebied van de school komen - is het aanmeldingsformulier voor de brugklassen te downloaden op de website van de school.