Activiteiten

Er worden voor de leerlingen zowel binnen als buiten de school extra activiteiten georganiseerd. 

Introductiedagen

Aan het begin van het schooljaar worden er speciale introductiedagen georganiseerd voor alle klassen. 

Excursies

Alle leerlingen (met uitzondering van de examenklassen) gaan op eendaagse excursies. Ook zijn er uitwisselingen met andere scholen en meerdaagse reizen. 

Feesten

In en buiten het schoolgebouw worden voor groepen leerlingen feesten georganiseerd (in samenwerking met de Leerlingenraad).

Sportevenementen

Er worden diverse sportactiviteiten georganiseerd. Ook nemen leerlingen deel aan toernooien en sportactiviteiten buiten de school.

Zomerfestival

Ieder jaar houdt de school het summerfestival. Leerlingen kunnen tijdens het festival hun talenten laten  zien op het gebied van zang, dans en muziek.