Begeleiding

De decaan

In de onderbouw moeten de leerlingen een belangrijke keuze maken. Zo moeten de leerlingen binnen het vmbo-k/b in klas 2 een sector en een afdeling kiezen.
Leerlingen in mavo kiezen in klas 3 een sector. Ter ondersteuning van deze keuze krijgen ze gedurende het gehele schooljaar lessen toekomstoriëntatie. Leerlingen in 3 atheneum en 3 havo kiezen een profiel voor de 2e fase.

Het keuzeproces wordt begeleid door de decaan, de afdelingsleider en de mentoren.
In het schooljaar worden er voor de ouders en verzorgers van de betreffende leerlingen voorlichtingsavonden gehouden.
In 2 vmbo en 2 mavo geeft de decaan voorlichting over de sectorkeuze en afdelingskeuze.
In 3 atheneum en 3 havo geeft de decaan voorlichting over de profielkeuze in de 2e fase.
De decanen zijn: